Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

A.F.G. real estate, s. r. o.
A.F.G. real estate, s. r. o.
Madáchova 23
Bratislava
Slovenská republika
82106

http://www.afgreality.sk

Kancelária spoločnosti:
Palackého 31
911 01 Trenčín

Janka Bečárová - tel: 0905 758 538 - afg@afgreality.sk

Miriam Pipášová - tel: 0948 518 121 - pipasova.afgreality@gmail.com